Τελείωσε άλλο ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη και μόνο θετικά σχόλια έχουμε να πούμε. Κεντρικό σημείο συζήτησης ήταν το μοντέρνο management και η νέα τάση του eMarketing για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις που είναι και η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδας, τουλάχιστον προς το παρόν. Παρεβρέθηκαν αρκετοί επιχειρηματίες και διευθυντές ξενοδοχείων οι οποίοι παρακολούθησαν τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η τακτική συνάντηση του e business Forum και η διαβούλευση που ακολούθησε την πρώτη ημέρα του συνεδρίου με την ομιλία καταξιωμένων ομιλητών όπως της Λέκτωρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Μαριάνα Σιγάλα.

Αναπτύχθηκαν επίσης νέες τεχνολογίες Web 2.0 και όποιοι κατάφεραν να τις παρακολουθήσουν σίγουρα ήταν μοναδική ευκαιρία.