Συνεχίζοντας με το 2ο μέρος της ανάλυσης για τη διαχείριση μιας Pay Per Click Διαφημιστικής Καμπάνιας θα ολοκληρώσουμε με τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας κατά την διαχείριση της καμπάνιας:

Return on Investment (ROI) – Η απόδοση της επένδυσης
Για την επιτυχία μια PPC καμπάνιας είναι απαραίτητο να υπολογίσουμε ποιο είναι το κόστος των επισκεπτών ενός website μέσω της καμπάνιας  & ποιο είναι το κέρδος. Θα πρέπει να υπολογίσουμε δηλαδή το λεγόμενο Return on Investment, δηλαδή πόσο αποτελεσματική είναι η διαφήμιση σε σχέση με τα χρήματα που επενδύσαμε. Για παράδειγμα εάν τα clicks μέσω μια καμπάνιας μας κοστίσουν 50€ και το κέρδος μέσω των clicks  είναι μια πώληση με κέρδος 40€ τότε η διαφημιστική μας καμπάνια έχει αποτύχει. Ο υπολογισμός του ROI προκύπτει ως εξής, εάν το κόστος για μια καμπάνια είναι 1000€ και το κέρδος την ίδια περίοδο από την καμπάνια είναι 2500€ τότε η απόδοση της επένδυσης για αυτή την καμπάνια υπολογίζεται μέσω της παρακάτω παράστασης:
[2500€ (κέρδος) – 1000€ (κόστος) / 1000€ (κόστος) ]*100% =  150% Return on Investment

Η καταγραφή των κερδών από τις πωλήσεις και ο υπολογισμός του ROI είναι πολύ εύκολος με τα σχετικά scripts που μας προσφέρει δωρεάν το Google AdWords.

Aποτελεσματικά κείμενα διαφήμισης;
Τα κείμενα μιας διαφήμισης είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να δώσουμε έμφαση κατά τη διαδικασία της δημιουργίας της. Οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να μετατρέψουν ένα αδιάφορο κείμενο σε μια επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια:

 • Χρησιμοποιήστε “Call to Action” εκφράσεις. Παροτρύνετε τους χρήστες να αγοράσουν τις υπηρεσίες / προϊόντα σας με εκφράσεις όπως: Αγοράστε, Κάντε Κράτηση Online κλπ. Καθοδηγήστε τους δηλαδή στο τι θέλετε να κάνουν.
 • Περιγράψτε τους την μοναδικότητα του προϊόντος  ή της υπηρεσία σας. Τι πρέπει να περιμένει ότι θα βρει ο χρήστης στο δικυακό σας τόπο και οδηγήστε τον  ακριβώς στη σελίδα (Destination URL) που περιγράφεται τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν.
 • Αναφέρετε την επωνυμία της επιχείρησή σας στο κείμενο της διαφήμισης ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες εξαρχής ποιοι είστε.
 • Εάν οι υπηρεσίες / προϊόντα σας απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ονομάστε στο κείμενο σας τη συγκεκριμένη περιοχή.
 • Τοποθετήστε το πιο σημαντικό keyword (λέξη κλειδί) στον τίτλο της διαφήμισής σας.
 • Δημιουργήστε απλές και στοχευμένες διαφημίσεις που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των χρηστών και θα σας κάνουν να ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό.

Στόχευση της διαφημιστικής καμπάνιας στις σωστές χώρες / περιοχές
Για κάθε καμπάνια μπορείτε να επιλέξετε να στοχεύσετε τις διαφημίσεις σας σε συγκεκριμένες περιοχές ή χώρες. Βεβαιωθείτε ότι προβάλλεστε στις χώρες/περιοχές που έχουν σχέση με την επιχείρησή σας για να έχετε το μέγιστο της απόδοσης. Δημιουργήστε διαφορετικές καμπάνιες για κάθε χώρα που επιθυμείτε την προβολή σας στοχεύοντας με κείμενα και λέξεις κλειδιά στην αντίστοιχη γλώσσα της κάθες χώρας. Για παράδειγμα εάν το προϊόν ή η υπηρεσία σας απευθύνεται αποκλειστικά σε Έλληνες επιλέξτε σαν χώρα προβολής μόνο την Ελλάδα και όχι όλες τις χώρες στοχεύοντας με αυτό τον τρόπο στο target group που θέλετε να πουλήσετε.

Παρακολούθηση, Ανάλυση, Δοκιμές & Βελτιστοποίηση μιας Pay Per Click Καμπάνιας
Εξαιρετική σημασία για την επιτυχία μια καμπάνιας αποτελεί η παρακολούθηση (Conversions) των αποτελεσμάτων της:

 • Χρησιμοποιώντας το Conversion Tarcking Tool που παρέχει το Adwords μπορείτε να μετρήσετε και να αναλύσετε τις μετατροπές των clicks σε πελάτες.
 • Απαιτείται καθημερινή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της διαφήμισης σας  για να σας φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 • Ελέγχετε τακτικά τα στατιστικά στοχεία του λογαριασμού σας και βεβαιωθείται ότι έχετε ένα ικανοποιητικό CTR (Click Through Rate).
 • Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Google Analytics. Οι λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά destination urls (σελίδες προορισμού).
 • Κάνετε δοκιμές (testing) και με βάση αυτές τροποποιήστε τις διαφημίσεις σας για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η τακτική βελτιστοποίηση θα σας βοηθήσει να είστε μπροστά από τον ανταγωνισμό επιτυγχάνοντας τους στόχους σας.

Στο επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε τις δέκα top συμβουλές βελτιστοποίησης της διαφήμισης στο Google AdWords.